Wireless Scanner 300 meter (NP-300)

เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายระยะไกล ดีไซน์กะทัดรัดใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีความจุขนาดใหญ่จัดเก็บข้อมูล ทำงานอย่างแม่นยำในระยะไกล 150-300 เมตรสำหรับพื้นที่ปิด หรือ 300-500 เมตรสำหรับพื้นที่เปิด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าคุ้มค่าในระยะยาว มีคุณสมบัติน่าสนใจดังต่อไปนี้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพการอ่านสูง อ่านรหัสบาร์โค้ดมาตรฐาน 1Dติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า เพิ่มเติม

093-1937977

bnk.barcode@gmail.com