ตัวแปลง ลิ้นชักเก็บเงิน

สาย RJ-11 to USB แปลง RJ-11 ของลิ้นชักเก็บเงินเป็น USB โดยปกติทั่วไปลิ้นซักเก็บเงินจะมีสายต่อแบบ RJ-11 โดยนิยมนำไปเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอีกครั้งถึงจะสามารถทำงานได้ แต่หาก ผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงจะต้องมีชุดของตัวแปลงสาย RJ-11 เป็น USB เพื่อต่อเชื่อมลิ้นซักเก็บเงินเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน port USB โดยตรงติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า เพิ่มเติม

093-1937977

bnk.barcode@gmail.com