เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บี.เอ็น.เค บาร์โค้ด จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบบาร์โค้ดแบบครบวงจร และจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับการทำบาร์โค้ด เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (ฺBarcode Printer) เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ( Slip Printer) ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 1D 2D คอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computer)  ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) กระดาษพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ (Paper) เครื่องเก็บข้อมูลบาร์โค้ด(PDA) ซึ้งมีให้ท่านลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้หลายรุ่น หลายขนาด ทั้งเครื่องขนาดเล็ก สำหรับการใช้งานน้อย หรือเครื่องขนาดกลาง สำหรับการใช้งานมาก หรือเครื่องขนาดใหญ่ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณการใช้งานมาก ๆ หรือมีการใช้งานตลอดทั้งวัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้าแต่ล่ะรายได้อย่างเหมาะสม

นโยบายคุณภาพบริษัท

1. เน้นบริการที่เป็นกันเอง ให้บริการก่อนการขาย และหลังการขายดีเยี่ยม

2. ให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

3. จัดหาสินค้าพร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัยให้แก่ลูกค้า 

4 .ให้บริการตรงตามความต้องการ  ทันเวลา ให้เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้า